Visie

SHAR verleent hulp vanuit het beginsel dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. De individuele persoon is het best in staat de menswaardigheid van zijn leven te beoordelen. De hulpverlening is er dan ook op gericht:
  • de hulpvrager te ondersteunen bij het in stand houden en/of verhogen van de kwaliteit van zijn/haar leven
  • de hulpvrager, eventueel met begeleiding van anderen, die ondersteuning te geven waardoor hij/zij zoveel mogelijk de regie kan voeren over zijn/haar leven.

Ondersteuning wordt dan ook geboden vanuit de hulpvraag en in relatie met de cultuur van zijn/haar leefomgeving.