Doelstelling

“Het verstrekken van hulp (in de ruimste zin van het woord) aan Roemenië en andere daarvoor in aanmerking te nemen landen”.

De doelstelling, zoals boven omschreven, heeft de stichting nader omschreven.

Handelend vanuit zuiver humanitaire (menslievende) overwegingen verleent de stichting, met al haar ten dienste staande middelen, hulp aan de inwoners van de gemeente Saliste ter bevordering van een menswaardig bestaan. Met extra aandacht voor de jeugd.

Menswaardig vindt de stichting:

  • geen honger hebben.
  • gebruik kunnen maken van tenminste minimale medische zorg.
  • je fatsoenlijk kunnen kleden.
  • een dak boven je hoofd hebben.
  • ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

De stichting verleent deze ondersteuning aan gezinnen, alleenstaanden en aan groepen binnen de samenleving. Zoals bewoners van het verpleeghuis, scholieren binnen een school en jongeren van een vereniging. Het verlenen van ondersteuning vindt steeds plaats aan de hand van:

– een om- / beschrijving van de ondersteuningsvraag
– gewenste ondersteuning
– afspraken over toezicht van de besteding van de ondersteuning
– afspraken over evaluatie en rapportage

In de stichting Asociata Vicentius Umanita (AVUS) heeft SHAR in Roemenië een
samenwerkingspartner om de ondersteuning aan de bewoners van Saliste vorm te geven.