Frans Pasmans (70) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frans Pasmans, voorzitter van onze stichting,
is op 26 april 2018 benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Het lintje is hem uitgereikt voor zijn werk voor onze stichting. Hij is ruim 25 jaar voorzitter en dat doet hij met veel enthousiasme en betrokkenheid. Frans is vereerd met deze onderscheiding. Hij roemt de actieve inzet van alle vrijwilligers van onze stichting. Immers, een voorzitter kan en doet het niet alleen. Alle medewerkers van onze stichting werken hard, in het bestuur, werkgroep Transport & Opslag, Family to Family en Buds of Hope. Ons werk is alleen mogelijk dankzij sponoren en alle gezinnen in Nederland die een gezin hebben ondersteund. Het is prachtig om te zien hoe vele gezinnen er in de afgelopen jaren op vooruit zijn gegaan.
Ook de investering in onderwijs en sport zorgt er voor dat het levenspeil in het dorp Saliste verbeterd is. Hij spreek zijn grote dank uit aan alle vrijwilligers hier in Goirle, en in Saliste, Roemenië.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Belastingdienst heeft in 2008 bepaald dat een instelling of stichting erkend moet zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wil een instelling of stichting kunnen profiteren van belastingvoordeel.
Ook voor de donateurs van een stichting is deze erkenning belangrijk. Hun giften kunnen dan als aftrekpost opgevoerd worden in de belastingaangifte.

Om aangewezen te worden als ANBI moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Dit zijn onder andere:

  • een instelling zet zich voor 90% in voor het algemeen belang.
  • er is een beleidsplan.
  • er is een redelijke verhouding tussen kosten en direct te besteden gelden.
  • er is niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is om het werk goed te kunnen doen.

Met ingang van 1 januari 2009 is SHAR door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Alle informatie over ANBI vindt u op de site van de Belastingdienst.

Informatie ANBI