Algemeen Nut Beogende Instelling

De Belastingdienst heeft in 2008 bepaald dat een instelling of stichting erkend moet zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wil een instelling of stichting kunnen profiteren van belastingvoordeel.
Ook voor de donateurs van een stichting is deze erkenning belangrijk. Hun giften kunnen dan als aftrekpost opgevoerd worden in de belastingaangifte.

Om aangewezen te worden als ANBI moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Dit zijn onder andere:

  • een instelling zet zich voor 90% in voor het algemeen belang.
  • er is een beleidsplan.
  • er is een redelijke verhouding tussen kosten en direct te besteden gelden.
  • er is niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is om het werk goed te kunnen doen.

Met ingang van 1 januari 2009 is SHAR door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Alle informatie over ANBI vindt u op de site van de Belastingdienst.

Informatie ANBI